gebruikers detail

zap

Dit zijn de gegevens die zap bijhoudt over deze gebruiker

  • zapcontact: per account zijn er 1 - 3 zapcontactgebruikers, dit zijn de verantwoordelijke van je account waarmee zap communiceert
  • ip gebruiker: we loggen het laatst gebruikte ip van deze gebruiker
  • systeem: we loggen het systeem waarmee deze gebuiker als laatst is mee ingelogd.
 

admin

Dit zijn instellingen die de administrators van een account kunnen instellen bij de gebruikers

  • actief: kan deze gebruiker wel of niet inloggen
  • limiteer producties: de gebruiker kan enkel de producties in de planning bekijken waar hij/zij aan vast hangt. Alle gegevens van andere producties worden verborgen
  • mail met overzicht: deze persoon krijgt de automatische tourboekmail, indie deze is ingesteld om te versturen, zie hiervoor bij instellingen - configuratie
  • types: welk type heeft deze gebruiker, je kan in de planning op verschillende plaatsen sorteren per type gebruiker. Zie bij instellingen - gebruikers types om extra types aan te maken
  • gebruikersrechten: geef de juiste rechten aan deze gebruiker, je kan zelf als 'zapcontact', gebruikersrollen aanmaken.
 

surfer

De gegevens van surfer komen overeen met de gegevens hieronder, dit is als de gebruiker zelf zijn gegevens wil aanpassen. Wanneer een nieuwe gebruiker op pagina's komt ziet hij standaard de vaste lijst van een grid.