gebruikers types

Gebruikers kan je onderverdelen in gebruikers types. Zo kan je een groep gebruikers met 1 klik in een filter weergeven.

Bij elk type kan je er voor kiezen om een gebruikers type wel of niet bij de producties op te halen. bv: raad van bestuur wil je wel toegang geven tot je planning, maar ze mogen niet in je lijsten komen om aan producties te koppelen. 


pagina's gelinkt aan gebruikers