filters

Op zowat elke pagina kan je een filter instellen om je overzicht te filteren; deze filter is altijd persoonlijk voor jezelf, maw iedereen kan zijn eigen filters instellen om zo de gewenste content te zien. bv

  • producties: enkel producties zien van een bepaalde persoon
  • speeldatums: enkel speeldata zien van een bepaald type, binnen een datum reeks
  • contracten: alle contracten die zijn goedgekeurd
  • ...


De selectie van je filter geeft een resultaat weer in je kolommen. Je kan steeds je kolommen die je instelt in de verschillende grids exporteren naar excel. Stel je gewenste kolommen in, je volgorde van je kolommen. bepaal eventueel je filter; dit resultaat kan je daarna via het excel-icoon exporteren naar excel.