factuur types

Facturen kan je onderverdelen in verschillende types. Deze types kan je zelf instellen via instellingen. Volgende extra instellingen kan je hiervan instellen.

  • opgelet: geeft een opgelet icoon weer indien de status 30 dagen niet is veranderd
  • locked: facturen die aan dit type vast hangen zijn 'gelocked' en kunnen niet meer aangepast worden. Bv: 'betaald'