datum types

datum type = soort speeldatum bv. repetitie, opbouw/afbouw, tournee, programmatie, reizen, try-out, première, vrije voorstelling, schoolvoorstelling

belangrijk: een speeldatum kan maar tot één type behoren.

filteren op speeldatum

 • in de planning: speeldatums, kalender, export
 • in de website: indien connectie met de website


instellingen

 • export UDB: dit datum type publiceren in uitdatabank (bv repetities: niet)
 • publiek: dit datum type tonen op de publieke pagina's. Als 'publiek' is uitgevinkt dan wordt een stippellijn geplaatst rond deze datums in de horizontale planning. Zo herken je datums voor intern gebruik meteen aan de stippellijn.
 • site: dit datum type publiceren in de eigen site (indien connectie met de website)
 • halve breedte: datum in de kalender weergeven in een vlakje op halve breedte
 • opacity: weergeven in een gedempt kleurvlak in de kalender en planning
 • benaming: gebruikt een zo kort en compact mogelijke benaming
 • kort: stel ook een korte naam in (max 3 tekens)

hoe datum type gebruiken

 • zegt iets over het soort speeldatum: repetitie, opbouw/afbouw, toernee, programmatie, try-out
 • een speeldatum kan maar tot één type behoren
 • het speeldatum type bepaalt ook mee of een datum mag worden getoond in de website, udb en publieke pagina's
 • het speeldatum type bepaalt mee onder welke knop in de website een datum wordt getoond