beschikbare tickets per voorstelling - cultuurhuizen

Maak je als cultuurhuis gebruik van de ticketmodule Ticketmatic en is deze gesynchroniseerd met je zapplanning, dan kan je je beschikbare stoelen en tickets per voorstelling (datummoment) raadplegen in je kalenderoverzicht. De informatie over je tickets en beschikbare plaatsen wordt opgehaald uit Ticketmatic.

Beschikbare stoelen/tickets worden als volgt weergegeven:

Weergave zaalplan in Ticketmatic/Weergave in zapplanning

Weergave zaalplan in Ticketmatic/Weergave in zapplanning

Het getal rechts komt overeen met het totaal aantal plaatsen (vrij + in order + gereserveerd + verkocht + geblokkeerd + onbeschikbaar).

De geblokkeerde stoelen worden opgedeeld in zacht geblokkeerd en hard geblokkeerd. De “zacht” geblokkeerde stoelen zijn die stoelen die tijdelijk in een winkelmandje zitten en nog niet effectief besteld zijn, deze blijven enkele uren geblokkeerd. De “hard” geblokkeerde stoelen zijn die stoelen die permanent geblokkeerd worden (door de organisatie zelf)

Het getal links komt overeen met het aantal vrije tickets.

Wanneer de voorstelling is uitverkocht in Ticketmatic, en er dus 0 stoelen vrij zijn, krijgt de datum de status uitverkocht in de planning. De status wordt overschreden wanneer er terug plaatsen vrij zijn. Deze status wordt indien gekoppeld aan de website ook doorgestuurd.

Elk uur worden de aanpassingen in Ticketmatic gesynchroniseerd met de zapplanning. Indien je niet zeker bent of de gegevens nog up to date zijn, kan je ook steeds het specifiek datummoment (her)opslaan, dan worden de gegevens uit Ticketmatic onmiddellijk overgenomen.