beschikbaarheid

Een feature die kan worden aangezet in je account is 'beschikbaarheid'.

 • per speeldatum kan je personen toevoegen met de status 'beschikbaar' of 'niet beschikbaar'

  • beschikbaarheid nog niet gekend: namen staan gedempt

  • niet beschikbaarheid: namen staan geschrapt

  • beschikbaar: namen staan 100% zwart

 • per speeldatum kan je een mail sturen naar alle gekoppelde personen, zij ontvangen een mail waarin ze hun beschikbaarheid moeten aanduiden per datum.

 • de verzonden mail wordt zowel bij de admin (die verstuurt) als de ontvangers (gebruikers) gelogd.

 • bij het gebruik van beschikbaarheid is het aangewezen om slechts 1 gebruikerstype per gebruiker in te stellen.

 • ook gebruikers die op een datum staan als ‘niet beschikbaar’ of ‘niet aangeduid’ ontvangen de automatische tourboekmail. hun status wordt in de mail dan verduidelijkt.