beschikbaarheid

Een feature die kan worden aangezet in je account is 'beschikbaarheid'.

  • per speeldatum kan je personen toevoegen met de status 'beschikbaar' of 'niet beschikbaar'
    • beschikbaarheid nog niet gekend: namen staan gedempt
    • niet beschikbaarheid: namen staan geschrapt
    • beschikbaar: namen staan 100% zwart
  • per speeldatum kan je een mail sturen naar alle gekoppelde personen, zij ontvangen een mail waarin ze hun beschikbaarheid moeten aanduiden per datum.
  • de verzonden mail wordt zowel bij de admin (die verstuurt) als de ontvangers (gebruikers) gelogd.